NAZMİ ÇOBAN Saray Belediye Başkanı

"Saray'da Halk kazandı"

Nazmi Çoban Olarak… Saray’ımız için “BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIM VE TEMEL HEDEFLERİM”…

Posted by nazmicoban 09 Mar 2009

NAZMİ ÇOBAN

NAZMİ ÇOBAN

 SARAY’ımız için… BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIM ve TEMEL HEDEFLERİM”

    ·    Bireyin Devlet tarafından kucaklanmaya ihtiyacı vardır.

·   Bireyin toplum tarafından kabul görmeye ihtiyacı vardır.

·    Bireyin kendisini dinleyecek bir insana ihtiyacı vardır.

·    Ve bireyin oy verdiği insanlara hesap sormaya da hakkı vardır.

Biliyoruz ki bu ihtiyaçlar giderildiğinde öfke barışa, sevgiye ve kardeşliğe dönüşür. Ayrılıklarda ortaklıklara ve ortak üretime, paylaşmaya kavuşur.

Yetersiz, yeteneksiz ve bireysel çıkarlarını toplumun çıkarlarının önünde gören yöneticilerin yaratıkları mutsuz insanlar topluluğu artık bu olumsuz tabloya seyirci kalamayacaklardır.

Onların yarattıkları olumsuzlukları, hepimiz el ele vererek geleceğimizi yeniden kuracağız.

İç dinamiklerimizi de sürekli canlı tutarak; Umudumuzu ve umut olduğumuzu beraberce somuta çevirerek, genel kabul görmüş doğrular lehine kamuoyu oluşturarak sorunları sizlerle bir bir çözeceğimize yürekten inanıyoruz ve söz veriyoruz.

 

Saygıdeğer Saray’lı kardeşlerimiz,

İlçemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve çözümlerini de…

Var olan olanakları kullanarak ve yeni olanaklar yaratarak, kaynakları doğru, karlı ve akılcı şekilde kullanarak birikmiş sorunları sıralayacağız ve bu sorunları sizlerle birlikte çözmeyi amaçlıyoruz.

Yıllarca aklın, bilimin ve gerçeklerin uzağında yönetilmemiz sonucu, tarımı çöken, sanayisi gelişemeyen ilçemizde ekonomik-sosyal-kültürel dayanışmayı, emek gücünü, sermaye birikimini doğru seçim ve organizasyonlarla üretim alanlarına yönlendireceğiz.

 

Demoktratik, katılımcı ve özgür Belediyecilik Anlayışımızı Saray’da devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda siz değerli halkımıza güveniyor ve inanıyoruz Çünkü biz halkı değil halk ile birlikte Kenti yönetmek istiyoruz…

Saray’ımız için “HEDEFLERİM” ve “PROJELERİM”.

Ekonomi

1.            Yıllarca değerlendirilmemiş ve unutulmaya yüz tutulmuş değerlerini hemen harekete geçirip daha güzel ve daha uygar bir ilçe olması ile ilgili olarak hemen örnek bir belediyecilik anlayışıyla  yönetilmesini sağlayacağız.

2.            Küçük sanayi sitemizde değişik meslek dallarındaki zanaatkârlarımızın benzer iş kollarında ve ortak üretim alanlarında birleşmelerini düzenleyip projelendirip her türlü üretimlerinin yapılmasını sağlayarak dışa açılmalarını mutlaka gerçekleştireceğiz.

3.            Tarımla geçimini sağlamaya çalışan ilçe halkımızın tarım ürün desenlerine seçenekler bulup organik tarım ürünleri ile ve bu ürünlerin işlenmiş sanayi ürünleri haline getirilip dış pazarlara açılmalarının sağlanmasında Belediyemizden planlayıcılık ve de her türlü alt yapı desteği sağlayacağımıza söz veriyoruz.

4.            Depolanması gerekli tarım ürünlerimiz için bölge ölçeğinde soğuk hava deposu Pazar ve hal yeri ihtiyaçlarının yeniden projelendirilmesi ve hayata geçirilmesini mutlaka sağlayacağız. Bölgemizde yetişen ürün ve bitkilerin pazarlama kooperatifleri ve hal Pazar alanlarının kurulmasını destekleyeceğiz.

5.            Her türlü üretim (Bölgesel kaynaklar ve insan gücünün değerlendirilmesi yapılarak) istihdam alanlarının oluşturulmasının araştırılması, planlaması ve üretime kazandırılmasında Saray belediyemizi öncü yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda alt yapı çalışmalarına mutlaka teknik ve bürokratik destek vermeyi görev sayıyoruz. Bu konular kuracağımız İlçe Danışma Meclisinde tartışılarak karara bağlayacağız.

Eğitim

1.            Okullarımızın sosyal etkinlikleri, kültürel oluşumları, ekonomik ve sosyal aktiviteleri  için belediyemizin her türlü olanakları sağlanacak ve Kültür Merkezi eğitim kurumlarımızın toplantı, gösteri, sunum vb. ihtiyaçları için okullarımıza ücretsiz olarak tahsis edeceğiz.

Çevre

1.            Alt yapı (yol, kanalizasyon,su , v.b) gibi hizmetlerden yararlanamayan mahalle, cadde ve sokakların eksikliklerini sıralamaya alarak mutlaka çözeceğiz.

2.            Cadde kenarlarındaki yaya yollarının yayalar ve özürlüler için yeniden düzenlenerek işlevsel hale getirilmesi ve modernleştirilmesi yapılacaktır.

3.            Yeşillendirme, ağaçlandırma vb yeşil alanların oluşturulması çalışmalarımıza hız vererek ve her geçen gün büyüterek devam edeceğiz.

4.            Gelecekte en büyük sorun olarak (ki ilçemizinde en önemli sorunlarından biridir) içme ve kullanma sularının sağlanması ve dağıtımın düzenli ve bilimsel yönetiminin işletmeciliği daha modern ve de sağlıklı şekilde yapılabilmesi için her türlü fedakarlık ve çabamız kesintisiz sürdüreceğiz..

5.            Anıtlar Yüksek Kurulunca tescillenmiş yapılar, anıtlar kurulunun da olurları alınarak orijinaline uygun restorasyonları Belediyemizce yapılarak ilçemizin bu yapı dokusunun da yaşaması sağlanacaktır. Böylelikle de İlçemiz tarihi dokusuna da sahip çıkmış olunacaktır.

6.            Tüm mezarlıklarımızın bakımı, temizlikleri çevre düzenlemesi yapılacak rol evelerinin alınarak, mezarlık kayıt defterlerinin tutulması planlı defin işlerinin mutlaka sağlanması, büyük mezarlıklardan birine gasil hane yapılması gerçekleştirilecektir.

7.            Park ve bahçeler yeniden düzenlenecek, modernleştirilecek ve sürekli temiz ve bakımlı tutulacaktır. Bu parklarımızdaki halka açık tuvaletlerin temizliği ve bakımı görevlilerce sürekli temiz ve hijyenik/sağlığa uygun halde tutulacaktır.

Gençlik

1.            İlçemiz Gençlerinden oluşturacağımız İlçe Gençlik Meclisinde Gençlerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Onlar için iş fırsatları yaratağacağız, mesleki eğitimler organize edeceğiz, gençlerimizin proje üretme-geliştirme bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacağız.

2.            Her yaştaki insanımız için mahalleler ölçeğinde gezi yolu, spor alanları ve benzeri ihtiyaçlar için alanlar düzenlenecek, alt yapı ve spor araç gereçleri temin edilerek hizmete sunulacaktır. Ayrıca gençlerimize yönelik, sanatsal faaliyetler, sağlıklı yaşam için, spor kompleksleri, kondisyon – vücut geliştirme biriminin kurulması ve işletilmesini sağlayacağız.

3.            Çocuklarımızın ve gençlerimizin, birlikte oyunlar oynayarak kaynaşabilecekleri park ve oyun alanları, mahalleler ölçeğinde planlanıp yapımına hız verilecektir.

Kültür

1.            Kültürel etkinlikler (tiyatro , sinema ve diğer sosyal faaliyetler) düzenlenerek her yıl Saray Kültür şenlikleri haline dönüştürülmesi projelerimize ağırlık verilecek böylece halkımızın kaynaşması sağlanacaktır.

2.            Yılın belirli gün ve haftasında ( Herhangi Bir Sokağın Trafiğe Kapatılarak ) SANAT SOKAĞI haline getirilecek, el sanatlarının, el becerilerinin alış verişinin yapılacağı bir saha oluşturularak küçük kültürel etkinlikler düzenlenmesi ise önemli hedeflerimizden olacaktır.

Aktif Katılım

1.            İlçemizde kurulu tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklenmesi, öneri ve düşünceleri alınarak, sorunlarımızın çözümlenmesine katkıları sağlanacaktır.

2.            İlçemizde KENT KONSEYİ oluşumunu her alanda harekete geçirerek; Merkezi yönetimin / yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşulan, şehrimizin kalkınma önceklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulmasını ile ile ilgili çalışmalarımıza önem vererek bunların hayata geçirilmesi bizlerin en temel amaç ve görevi olacaktır

3.            Her ay mahalle muhtarlarımızla mahallelerin sorunlarının tartışılacağı ve çözüm yollarının araştırılacağı toplantılar düzenlenecektir.

4.            Belirli aralıklarla Halk Toplantıları düzenlenecektir.

Sosyal Sorumluluk

1.            Belediyemizce poliklinik açılması, haftanın belirli günlerinde dar gelirli insanlarımıza sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.

2.            Korunmaya muhtaç yaşlılarımız, kimsesizlerimiz için huzur evi projesi hayata geçirilecektir.

3.            Her türlü kaza, yangın, afet ve deprem vb. olaylara acil müdahale için ACİL MÜDAHELİ EKİBİ her türlü alet ve donanımlarıyla hazır durumda hizmete sokulacaktır.

4.            Belediyemiz önderliğinde kurulacak; planlaması, projelendirmesi ve üretimi Belediyemizce yürütülecek dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın düşük taksitlerle kalabilecekleri sağlıklı konutlar her türlü çevre ve alt yapı düzenlemeleriyle bitirilerek hayata geçirilmesi konusunda her türlü çalışma ve projeler oluşturulacaktır.

 

Saygı ve Sevgilerimle…

 

NAZMİ ÇOBAN / CHP Saray Belediye Başkan Adayı…          

 

ÖNEMLİ NOT… Saray projelerim, hedeflerim, belediyecilik anlayışım ve halkımız için düşündüğüm                 sosyal  faaliyetlerimin geniş içeriği internet (web) adresimde bulunmaktadır…

Adres: https://nazmicoban.wordpress.com/

sevgiye-evet5

umuda-evet6  

Reklamlar

Bir Yanıt to “Nazmi Çoban Olarak… Saray’ımız için “BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIM VE TEMEL HEDEFLERİM”…”

  1. Güzel ve yararlı bir site olmus. Tebrikler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: